SOFR Roosendaal

Parkrangers

 
 

Een andere kijk op veiligheid

In het vernieuwende beveiligingsplan dat ontstaan is vanuit de Stichting Collectieve Bedrijventerreinen Roosendaal(SCBBR) staan een aantal uitgangspunten centraal:

  • Het gevoel van veiligheid, ook overdag, moet verbeterd worden. Niet alleen voor de gevestigde bedrijven en hun werknemers, ook voor hun bezoekers.
  • “Voorkomen is beter dan genezen. “ Vanuit dat uitgangspunt is er goed nagedacht over de preventieve werking van het nieuwe beveiligingsplan.
  • Goed beheer en behoud van de terreinen komt de uitstraling ten goede en vermindert de aantrekkingskracht op ongewenste bezoekers.
  • Laat waar nodig tradities los. Het plan moet effectief zijn. Het gaat om het resultaat.

Zichtbaarheid is van belang

Wanneer men ziet, en daarmee voelt en ervaart dat er controle is op wat er zich afspeelt op de terreinen, dan doet dat iets met je. Medewerkers van de gevestigde bedrijven, de vaste bezoekers, leveranciers etc. worden herkend en ervaren op hun beurt de aanwezigheid van de collectieve beveiliging wat hen een vertrouwd en veilig gevoel geeft. En juist de onbekende en eventueel ongewenste gasten en situaties vallen op. En ook bij hen valt de duidelijke aanwezigheid van de collectieve beveiliging op. En juist bij de ongewenste bezoekers en geeft dit een ongemakkelijk gevoel. Om dit te realiseren, is het uiteraard wel van belang dat de collectieve beveiliging zichtbaar ingezet wordt. Zowel de parkrangers zelf als de hulpmiddelen die zij tot hun beschikking hebben, waaronder een auto en een fiets, zijn om die reden opvallend en volledig in stijl en herkenbaar gemaakt.

Wie zijn de parkrangers en wat zijn hun taken?

De parkrangers hebben eigenlijk de primaire taak actief aanwezig te zijn op de beide bedrijventerreinen. De parkrangers die zijn aangesteld om deze rol te vervullen op Majoppeveld en Borchwerf I zijn vanuit hun beroepsmatige achtergrond getraind in het observeren en signaleren van afwijkende situaties of afwijkend gedrag dat door personen vertoond wordt. Zij zijn erop getraind hierop te anticiperen en kunnen daarmee vervelende (vervolg)situaties voorkomen. En dat op een manier die voor alle betrokkenen prettig en respectvol maar wel effectief is.

Ze weten wie er overdag op hun terrein zijn, begroeten de aankomende en vertrekkende park’bewoners’ en leren ze daadwerkelijk kennen. Ze zijn bekend zijn bij de gevestigde bedrijven en iedereen weet hen te vinden. Daar komt bij dat zij ook diverse hand- en spandiensten verrichten. Denk hierbij onder andere aan verwijderen zwerfvuil, kapotte uitingen verwijderen/vervangen of bijvoorbeeld hulp verlenen bij autopech of aanrijding om zo de verkeersveiligheid te handhaven. Door pro-actief in te spelen op situaties en in gesprek te gaan met mensen hebben de parkrangers niet alleen een preventieve maar ook dienstverlenende werking.

Heb jij een melding voor de Parkrangers die betrekking heeft op industrieterrein Borchwerf 1 of Majoppeveld dan kun je de Parkrangers bereiken via 06-82285309.