SOFR Roosendaal
 

Stichting Ondernemersfonds Roosendaal hecht grote waarde aan het borgen en bevorderen van de economische vitaliteit en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld.

 

Samen klaar voor de toekomst

Na een zorgvuldig proces hebben de ondernemersverenigingen van Majoppeveld en Borchwerf het gemeentebestuur van Roosendaal verzocht om medewerking te verlenen aan het oprichten van een ondernemingsfonds voor beide bedrijventerreinen. Op 6 juli 2016 werd dit bekrachtigd met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Roosendaal (SOFR)

Door het heffen van een reclamebelasting op basis van WOZ-waarde bij alle op deze bedrijventerreinen gevestigde ondernemers en het storten van deze middelen in een ondernemingsfonds, krijgen de ondernemingsverenigingen de beschikking over de financiële middelen om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te houden.