OVM Roosendaal
 

Ondernemersvereniging Majoppeveld werkt continu aan de verbetering van de omstandigheden voor en van de onderlinge contacten tussen de ondernemingen op Majoppeveld.

 

Majoppeveld wordt één van de aantrekkelijkste bedrijvenparken in West-Brabant.

Met deze ambitie wordt sinds 2016 invulling gegeven aan een activiteitenplan dat de ondernemers jaarlijks gezamenlijk opstellen en door het Parkmanagement wordt uitgevoerd. Het bestuur van Ondernemersvereniging Majoppeveld houdt daarop toezicht. De eerste periode heeft het accent voornamelijk gelegen op het Schoon maken en houden van Majoppeveld en de Veiligheid. Majoppeveld heeft daarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans gegeven zich te bekwamen in het schoon maken en groen onderhouden. Het unieke veiligheidsconcept wordt samen met het collega-bedrijventerrein Borchwerf I vormgegeven. De aanwezigheid van Parkrangers als gastheren en observators geeft de aanwezigen op Majoppeveld niet alleen een veilig gevoel maar het is ook veiliger. Via LED schermen met camera bij de hoofdentrees worden bezoekers geïnformeerd en ziet men zichzelf het bedrijvenpark betreden. Daarnaast ondersteunen de vele camera’s bij de bedrijven mogelijke zoekopdrachten van de bevoegde instanties. Majoppeveld heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Vanaf 2019 wordt vol ingezet op Toekomstbestendigheid. Majoppeveld is daarin inmiddels koploper en onderscheidt zich met innovatieve toepassingen. Op weg naar een CO2 neutraal bedrijvenpark in 2030: Majoppeveld heeft als eerste bedrijvenpark in Noord Brabant sinds 2020 een eigen energie handelsplatform waar producenten en verbruikers van duurzame energie met elkaar zaken doen. Het Energie Handelsplatform Majoppeveld is te vinden op www.majoppeveldgeeftenergie.nl. Agrariërs van de ZLTO helpen de bedrijven op Majoppeveld door hun duurzaam opgewekte energie aan te bieden via het EHP Majoppeveld. In 2021 heeft Majoppeveld een Green Deal gesloten met de provincie Noord Brabant, het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal waarin extra wordt ingezet op duurzame maatregelen. Daarbij wordt onder andere aandacht geschonken aan Duurzaam Groen, Klimaatadaptatie, Circulariteit, Mobiliteit en de factor Arbeid. Samen met de gemeente worden bestaande straten duurzaam heringericht. Bedrijven die hun perceel verduurzamen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. In 2022 heeft Majoppeveld het Energie Handelsplatform Majoppeveld omgezet naar de Coöperatie Energie Handelsplatform Roosendaal.

In 2019 en 2022 heeft Majoppeveld de Themadag Duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze themadag konden de ondernemers en de inwoners van Roosendaal kennismaken met de vorderingen op het gebied van Toekomstbestendige maatregelen. Actuele informatie treft u aan op: www.themadagduurzaamheid.nl

Steeds zullen er nieuwe duurzame ontwikkelingen plaatsvinden die  Majoppeveld haar positie als koploper kunnen verstevigen zodat Majoppeveld  de aangekondigde ambitie kan waarmaken.

Voor meer informatie en contact kunt u parkmanager Pieter Wierckx benaderen via parkmanager@ovmajoppeveld.nl