OVB Roosendaal

Dit is OVB

 

Ondernemersvereniging Borchwerf is voor de bedrijven op Borchwerf altijd in beweging om de economische bedrijvigheid te stimuleren en de omgeving waarbinnen zij dat doen te optimaliseren.

 

Ons doel

Om ons doel van belangenbehartiging te realiseren en aan onze rol als ondernemersvereniging zo goed mogelijk invulling te geven, hebben we een aantal speerpunten geformuleerd waarop onze activiteiten gericht zijn:

  • Informele onderlinge kennismaking van ondernemers op Borchwerf
  • Kostenbesparing door middel van collectieve inkoop
  • Oplossingen voor gezamenlijke belangen
  • Stimuleren economische bedrijvigheid onderling

Onze werkwijze

Met de organisatie van ledenbijeenkomsten, het invulling geven aan het overleg op bedrijventerreinniveau tussen gemeente en ondernemers en en het voeren van overleg met andere organisaties die collectieve diensten aanbieden aan de Roosendaalse bedrijven leveren we een structurele bijdrage aan onze rol.

Ook wordt ieder jaar een activiteitenplan opgesteld, waarin de belangrijkste thema’s terugkomen voor dat betreffende jaar. Thema’s en daarmee samenhangende activiteiten die specifiek van toepassing zijn op ons bedrijventerrein dan wel van belang zijn voor de overkoepelende samenwerking tussen onze ondernemersvereniging en Ondernemersvereniging Majoppeveld.

Voor de realisatie van het activiteitenplan vervult Stichting Ondernemersfonds Roosendaal een rol in de afstemming met de Gemeente Roosendaal en leveren zij de financiële bijdrage voor de daadwerkelijke uitvoering.

Om ook in de dagelijkse praktijk een goede coördinatie en uitwerking van het activiteitenplan te waarborgen en te zorgen voor een veilig, schoon en aantrekkelijk bedrijventerrein hebben we in de persoon van Olav Posthumus een gemotiveerde parkmanager met lokale betrokkenheid, contacten en kennis van het bedrijventerrein. Hij adviseert en informeert het bestuur en is de 1e contactpersoon voor vragen van gevestigde en (eventueel) nieuw te vestigen ondernemers.

Naast het bestuur en de parkmanager betrekken we ook graag andere ondernemers om bepaalde zaken te realiseren. Daartoe hebben we sinds 2016 diverse werkgroepen die zich bezighouden met één bepaald thema die het dagelijks bestuur over dat thema adviseren om zo gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.