OVB Roosendaal
 

Ondernemersvereniging Borchwerf is voor de bedrijven op Borchwerf altijd in beweging om de economische bedrijvigheid te stimuleren en de omgeving waarbinnen zij dat doen te optimaliseren.

 

Samen creëren we meerwaarde

Sinds de officiële oprichting op 30 juni 1994 zijn we als vereniging actief met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de binnen haar werkgebied gevestigde ondernemingen in het algemeen en van de bij haar aangesloten leden in het bijzonder.

Met een juiste organisatie en samenwerking kun je meer bereiken dan wanneer ieder voor zich bepaalde zaken probeert te realiseren. Een actieve ondernemersvereniging als de onze is hiervoor een belangrijk platform. Er ontstaat synergie en verbinding en de uitstraling van het bedrijventerrein als geheel wordt er positief door beïnvloed.