Ondernemersverenigingen Roosendaal
 

Als bestuur van de Ondernemersvereniging Borchwerf I (OVB) hebben we het besluit genomen om voor dit kalenderjaar 2023 een 2-tal financiële tegemoetkomingsregelingen vanuit het collectieve ondernemersfonds beschikbaar te stellen.

Deze financiële tegemoetkomingsregelingen zijn enkel beschikbaar voor Borchwerf-ondernemers, welke reclamebelastingplichtig zijn en in 2023 vanuit de eigen onderneming een extra impuls willen geven op het gebied van schoon, heel, veilig en/of duurzaam of een investering willen doen in één of meerdere zonnepanelen. De bijhorende flyer kunt u hier bekijken en inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen voor beide financiële tegemoetkomingsregelingen vindt u hier. 

U kunt uw aanvraag met de bijbehorende noodzakelijke documenten (kopie aanslag reclamebelasting 2022 en kopie factuur voor de gedane investering) indienen via het onderstaande aanvraagformulier. Voor de goede orde wijzen we u erop dat dit aanvraagformulier enkel snel en eenvoudig via de pc of tablet is in te vullen en dus niet via een mobiele telefoon.

We zien uw aanvraag en impuls op het gebied van schoon, heel, veilig, duurzaam en/of zonnepanelen met belangstelling tegemoet!